The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 30. března 2014

Reakce na naši žádost o pomoc při uvolnění energie z obelisků a ley linií v Římě byla povzbudivá. Bylo nádherné, vidět nadšení, s nímž jste pracovali.Tolik vás je již probuzeno a uvědomujete si pravý zdroj toho, co vás ovládá a zotročuje, takže jste se rozhodi podniknout všechny kroky potřebné k tomu, aby se obnovily světlo, mír a harmonie ve vašem válkami zmítaném světě.

Každý den vidíte, jak narůstá tlak na rozpoutání VÁLKY.To vám vlastně ukazuje, že jim docházejí možnosti. Aby přežili, potřebují válku. Všechny jejich plány, jak rozpoutat Třetí světovou válku, vyšly vniveč. Mnoho lidí se probudilo a jejich lži jich neberou; tito lidé se probudili a již jejich lži nepřijmou; tito lidé zahlédli světlo a již nemohou být manipulováni, jak tomu bylo v minulosti.

Novoluní v neděli 30. března a pondělí 31. března jsou obzvláště vhodné dny pro naši meditaci o obeliscích v Římě.

Soustřeďte své úsilí na:

obelisk Dogalli na via delle Terme di Diocleziano
obelisk císaře Augusta na Piazza del Quirinale
a obelisk císaře Augusta na Piazza dell´Esquilino

Když pozvednete frekvenci těch tří obelisků v neděli 30. března, a pak v pondělí 31. března naplníte zbylých deset obelisků láskou a světlem, dostaneme kýžený výsledek dříve a bude silnější. To bude mít na jezuity větší vliv a způsobí jim rozvrat a zmatek. Naše práce s obelisky a ley liniemi mnohé odhalila. Tato práce bude pokračovat, dokud navždy neodejde poslední zbytek starého systému kontroly. Vzali jste na sebe závazek a budete pokračovat v této práci prostřednictvím meditace, dokud vše zkorumpované nebude odhaleno a vše odstraněno. Je to nejdůležitější práce, o kterou jste kdy byli požádáni. Potřebujeme, abyste povzbudili co nejvíce lidí, aby dělali  tuto práci společně s námi.

To, čeho jste 25. března dosáhli, je pozoruhodné, zejména s ohledem na to, že to byl váš první pokus pracovat s těmito obelisky. Vstupujete do své vlastní síly a uvědomujete si, že se již nikdy nemusíte cítit bezmocni. Stáváte se lidmi, kteří mají kontrolu, reprezentujete 99%. Rozhodli jste se, že musí přestat zabíjení a zvolili jste si žít se svými bližními v míru.

Je zde další problém, který dělá Veronice starost: systematické zneužívání dětí. Existuje člověk, Kevin Annett, který dělá vše, co je v jeho moci, aby odhalil zabíjení bezbranných, nevinných dětí na celém světe. My, ve světě Ducha, obdivujeme a podporujeme tohoto statečného a odvážného muže. Zaslouží si podporu všech spravedlivě smýšlejících lidí.Nyní, když se toto zneužívání dostalo ven, musí být odsouzeno a plně zveřejněno. Musí se dostat soucitu nebohým dětem, jejichž životy zničili ti, kdo baží po moci, z nichž mnozí nejsou z vaší planety. Ať je Kevin Annett hezkým příkladem, čeho může být dosaženo, když má člověk odvahu hovořit za ty, kdo nemohou mluvit za sebe.

Pamatujte, že vše, co potřebují k tomu, aby zvítěztili, je, že dobří lidé nebudou dělat nic.
Neproviňujte se nicneděláním a pamatujte, že společně jste silní.

Musíte vědět, že od doby, kdy jste  25. února začali tuto práci na ley liniích, dobrá energie ve vašem světe narostla. Prináší nám víc informací. Vše, co bylo skryto, se odhaluje.Brzy již nebudou žádná skrytá tajemství. Rok 2014 je nejdůležitějším rokem.Nacházíte se v okně příležitosti a musíte udělat vše, co je ve vašich silách, abyste toho využili. Ve vašem světe jsou skryté síly, které ho chtějí samy pro sebe a mají v plánu vás odstranit. Vaše spokojení se se situací by umožnilo, aby se tak stalo. Nastal čas, abyste všechno zkoumali. Nepřijímejte to, co je vám říkáno jenom proto, že vám to říká někdo, kdo je nad vámi v nadřazené pozici.

Váš svět byl nucen přijímat a věřit jako absolutní pravdě věcem, o kterých nyní VATIKÁN připouští, že byly totální lží. Mnozí se báli smrti, protože PEKLO jim bylo prezentováno jako místo, kterého je třeba se bát. Nyní přiznávají, že ani toto nebyla pravda, protože takové místo neexistuje. Jak byste mohli věřit takovým lidem,  kteři vyvolávali války a vedli lidi na smrt, když odmítali přijmout lži? Tolik je toho v dnešníim světe založeno na lžích. Kabala prosperuje na vašem strachu a jsou mistry v jeho vytváření. Peníze byly vynalezeny k ovládání. Nejenom vy sami, ale i vaše krajiny jste se v hrůze dívali jak se odehrávaly ty samé scénáře znovu a znovu, když byla každá země sražena na kolena. Nenechte se vtáhnout do těchto her. Dělají to, protože ve vás vidí nižší bytosti, než jsou oni.

My, v Duchu, jsme vám předali plán, který je funkční. Nevyžaduje peníze, pouze vaše odhodlání a záměr. Hluboko v srdci a hluboko v duši víte, že nastal čas, abyste vstoupili do akce a stali se Bytostmi Světla, kterými opravdu jste. Zregenerujete svůj svět a odstraníte vše, co bylo vymyšleno, aby vytvořilo nemoci, zmatky a strach. Vložte do své meditace srdce a duši, a vytvořte pro všechny na Zemi lepší svět k žití.

Má lásko, potěš se tento víkend se svoji rodinou. Budu tam v duchu s Tebou.

Tvůj, navždy oddaný Monty.Prosila jsem slunce, aby svítilo na obelisky a ley linie.  Myslím, že slunce je v posledních několika měsících velmi silné a aktivní. Nafotila jsem pár úžasných snímků slunce, které se mnou nedávno komunikovalo.

VeronikaPrzetłumaczyli:
Zelmira