The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 23. března 2014

Moje drahá, pochop, že důvodem, proč je na tebe posíláno tolik problémů, je snaha o odvrácení  tvé pozornosti od naší práce. Náš projekt má pracovat s OSMI OBELISKY V ŘÍMĚ. Tyto obelisky jsou propojeny se všemi ostatními obelisky na celém světě, které jsou součástí ley linií. Jejich ENERGIE musí být uvolněna.

Žádám vás, abyste pro tuto práci spojili své energie. Jste mocné bytosti. Využijte svoji sílu, abyste zemské energie uvolnili pro lidstvo. Dejte do toho úkonu všechno co můžete. Veroničin tým pro vás připravil MEDITACI. Takto se to může udělat. Věnujte tomu svou plnou pozornost a pokračujte v tom, dokud se neosvobodíte ode všech negativních systémů kontroly, a nebude zastaveno všechno zabíjení.

Lidstvo se spojilo a spoluprací se osvobodíte ode všech zkorumpovaných kontrol.

Ať je vašim světlem láska. Vždy jsme s vámi.

Děkuji, drahá, že jsi do toho dala tolik úsilí. Uspějeme!

Tvůj navždy oddaný Monty.


 

Celosvětová meditace pro lidstvo se zaměřením na Řím

Przetłumaczyli:
Zelmira