The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 16. březen 2014

Přátelé, opět je čas na akci. I když je důležité pracovat na Toru v Glastonbury, musíme se s našimi plány pohnout kupředu. Dnes vás žádám, abyste se podívali na hlavní ley linie v Římě. Přátelé, prosím, věřte mi, když říkám, že ley linie jsou důležité. Jsou vašim pasem na cestu do nádherného světa. Veronika toto téma studovala a navrhuje, abyste se všichni podívali také na toto:

JEDNO ZLO: VATIKÁNSKÝ HOLOKAUST. ČÁST 1

Možná si budete chtít přečíst všechny části, pokud na to máte dostatečně silný žaludek. V Říme stojí 8 egyptských OBELISKů. Ptáte se PROČ? Proč potřebují kontrolovat všechny staré vědomosti ?

Proč to nechtějí dát lidem do rukou, když prohlašují, že slouží lidem? Máte na toto téma mnohé co zkoumat. Pomůže vám to, abyste jasně viděli, co vám bylo uděláno. Čas pro lhostejnost je pryč. Bojujete o přežití. Společně můžete pohnout horami, nyní musíte pohnout horou překážek, které od vás odcloňují světlo. To vám otevře oči, abyste viděli, co bylo před vámi tak umně skrýváno. Nyní nastal čas čelit faktům, pokud to neuděláte, nic se nezmění. Čelit pravdě bude pro mnohé z vás těžké a bolestivé, ale musí to být uděláno, abychom se hnuli kupředu.

Mapa ley linií vám dá všechny informace které potřebujete, abyste pracovali se svou myslí na uvolnění energie ku prospěchu všeho lidstva. Žádám vás, abyste se na to soustředili o jarní rovnodennosti (Den Paní, 25. března 2014) anebo co nejblíže k tomuto datu, jak budete moct. Bude to pro vás velmi namáhavé, protože je to Velké! To, co děláme, děláme mírumilovným a mocným způsobem, za použití našich myslí a duší, abychom osvobodili spirituální linie energie, která vás propojí se Vším Co Je.

Když jste byli od této energie odříznuti, byli jste uvězněni v temnotě. Nyní my, v Duchu, na toto všechno svítíme a ukazujeme vám, jak toto světlo znovu obnovit. Pracujte s námi a přinesete změny, které osvobodí od otroctví celé lidstvo. My budeme osvětlovat každou oblast kontroly na celém vašem světě a budeme postupně pracovat na tom, aby byl vytvořen svět míru pro všechny. To, co bylo na vás uvaleno teď, je zlé až do své nejhlubší podstaty. Jenom velmi šílení a ti, kdo mají ovládanou mysl by mohli věřit tomu, co vám je říkáno, abyste to přijali jako pravdu. 2014 bude rokem obnovení míru a pravdy. Když je přerušen tok krve ve vašich cévách, má to za následek nemoc, když je zablokována energie která teče ley liniemi, má to za následek velmi nemocný svět. O tom je vaše léčba. Jsem si jist, že se vás tentokrát přidá mnohem víc. Spolu budeme úspěšní. Budete si uvědomovat, že odstranění bloků v Římě si vyžádá nesmírné množství energie, takže na palubě potřebujeme všechny, kdo mají čistou mysl a čestné úmysly, všechny, kdo pracují pro dobro lidstva.

Když jsme mluvili o temných energiích, které byly nedávno vypuštěny do světa aby vytvořily strach, zoufalství, beznaděj a myšlenky na sebevraždu, mnozí, ze všech koutů světa, jste napsali Veronice, protože jste měli s těmito úkazy zkušenost. To je důkaz, že tato temná energie byla použita, aby vám způsobila stres a strach. Mějte se na pozoru před všemi podobnými zásahy do vašich životů. Sdílejte s druhými, co zažíváte. Prožíváte velmi těžké časy. Je na vás shazováno všechno temné a zlé, aby vám to zabránilo obnovit světlo.

Abyste mohli postupovat úspěšně, je nutné, abyste se spojili a svoje výzkumy sdíleli. Pomáhejte druhým pochopit, co chceme udělat. Někteří z vás jsou rodilými vůdci, kteří vystoupí do popředí, aby ukazovali cestu. Tito lidé se objeví všude, aby vás vedli kupředu.

Mějte trpělivost s těmi, kdo se teprve začínají probouzet. Mnozí se bojí, myslí ve 3D, mají obavy vstoupit do něčeho, co se jim jeví jako neznámo. Uznejte, že je to velký krok, ale je to krok který musí být učiněn urgentně, protože čas pro Kabalu vyprchává. Všechno zlato, které po roky shromažďovali, jim nyní nebude k ničemu, když se snaží vyprovokovat další války v naději, že si tím koupí další čas. Ale nyní je čas zastavit zabíjení a pro to, aby lidstvo pracovalo jako jeden.

Pro návod a jasný vhled na to, co je třeba udělat, použijte meditaci. Budete vedeni. My, v Duchu, pracujeme s vámi. Když bude obnoveno světlo, bude větší spojení mezi oběma stranami života, a větší pochopení toho, co nazýváte smrtí, a toho, co to doopravdy znamená, umřít. Nikdy vás neopustíme. Bdíme nad vámi. Jsme tam pro vás.

Udělejte si plány, jak budete pracovat na ley liniích Říma. Rozhodněte se, kdy a kde se setkáte, atd.. Vzájemně se propojte mentálně i duchovně, vždy věřte tomu, že uspějete, protože vás nic nemůže zastavit. Bez ohledu na to, kolik kabala vyrobí akcí pod falešnou vlajkou, nezastraší vás to, protože tato práce má přednost přede vším.

Pamatujte, že VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA. Nyní je jasné, proč.

Jsme na cestě. Světelná armáda, osvětlující všechnu temnotu a korupci, jak postupně očišťujeme stezku a obnovujeme světlo. Mějte dobrou náladu, protože kvůli tomu jste nyní na Zemi. To je smysl vašeho života.

Moje drahá, ty malé katastrofy v domě byly vytvořeny, aby tě rozhodily. Bude ti pomoženo, aby se věci daly znovu do pořádku. Práce na ley liniích je obrovským dobrodružstvím. Její výsledek vejde do dějin. Obnoví to planetu do její celistvosti.

Tvůj, navždy oddaný Monty.Przetłumaczyli:
Zelmira