The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 15. března 2015

FALSIFIKACE DĚJIN UDĚLALA PRO OKLAMÁNÍ LIDSTVA VÍC NEŽ COKOLIV JINÉHO
Rousseau

Mnohokrát jsem vás žádal, abyste tuto skutečnost zkoumali samostatně. Tato informace vás osvobodí od  totální kontroly vašich utlačovatelů. Navedl jsem Veroniku, aby si znovu přečetla knihu, která vysvětluje pravdu, jak určité frakce převzaly kontrolu nejenom nad planetou Zemí, ale také nad lidstvem:

JAK JE BIBLE IRSKÁ KNIHA, POZMĚNĚNA A PŘEPRACOVANÁ BRITSKO-ŘÍMSKÝMI PŘEKLADATELI
od Conora Mac Dari-ho

Je důležité říct, že světlo dělá pokroky a že pravda postupuje, bez ohledu na tuto reakční sílu, která je nyní poprvé odhalena způsobem, který odkrývá komplot. Nemůže se stát nic jiného, než že se lidstvu otevřou oči a uvidí velký podvod, a zejména že se probudí IRSKÝ lid, který byl tak podle podveden a prodán do rukou svých utlačovatelů.

ABY TUTO SKUTEČNOST UKRYLI PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI GENERACEMI, UCHÝLILI SE K FALŠOVÁNÍ DĚJIN SVĚTA A NAHRADILI JE PŘEDIVEM LŽÍ A VÝMYSLů.

To vše dokazuje, že ani nejchytřejší podvodníci a falsifikátoři nejsou v bezpečí před odhalením a odtajněním. Tak je to i v případě římských a britských falzifikátorů. I když zavedení Ježíše Spasitele a to, že nahradil IESU, přineslo římské církvi velké bohatství, vyžádalo si velké a nezměrné úsilí, aby se podařilo před světem vytvořit iluzi, že byl historickou osobností.

Jsou to lidé, kteří ukradli starou irskou bibli a podstrčili ji světu jako ŽIDOVSKOU knihu, kterou napsali lidé v Sýrii. Je to výmysl a oklamání celého světa.

Je téměř neuvěřitelné, že TAK OHROMNÝ PODVOD MOHL BÝT TAK DLOUHO NEODHALEN. Ale když vezmeme v úvahu, s jakou důkladností a v jakém rozsahu byl tento komplot proveden, a rozsah sil, které tím byly zaměstnány, není se tolik čemu divit. Mocnosti jako Římská říše, s celosvětovou mocí, pak římskokatolická církev a britské království, s propagandou systematicky rozšiřovanou do zahraničí, aby byl vytvořen falešný dojem ohledně všeho, týkajícího se minulých dějin Irska a jeho lidu. Jsou síly, které z tohoto podvodu těžily. PODVOD stále pokračuje a tajemství je jak římskou církví, tak i Brity, žárlivě střeženo před celým světem, ale zejména před irským lidem, který tolik trpěl pod těmito neblahými sílami.


Také se podívejte na:

IRSKÁ MOUDROST UCHOVÁNA V  BIBLI A PYRAMIDÁCH
od Conora Mac Dari-ho

"Irové přinesli náboženství a civilizaci do EGYPTA a tímto náboženstvím bylo uctívání Slunce. Slovo JEW (Žid) je odvozeno od stejného irského slova Iudh (Yuidh), což znamená světlo. Poukazuje na Kněze Slunce, následovníky Světla, na ty, kdo jsou moudří. Slovo Iudh je zakamuflováno, když se při převodu do angličtiny na začátku slova I změní na J, protože v irské abecedě není J. Tak, vynecháním písmen z původního irského slova „učenci“ vytvořili slovo Jew/Žid. Tato lež nebyla odhalena, a podvodníkům sloužila až doteď. Pro slovo Jew/Žid a Hebrew/Hebrej  jsou v irském jazyce další označení, což je nevyvratitelný důkaz toho, že jsou opravdu a výlučně irského původu. Jedno z označení pro „Jew“ je IUIL. Vyjadřuje vlastnosti Slunce, když je na vrcholu síly a majestátnosti, a je to jméno pro měsíc Iuil (July /červenec). Tato myšlenka, která vznikla a rozvinula se u irských knězů kultu IESA, byla následně zkopírována římskými knězi, když psali ZFALŠOVANÉ DĚJINY Říma a pojmenovali měsíce roku, když je Slunce v největší síle, po dvou „historických“ postavách, Juliovi a Augustu Césarovi. Iuil znamená v irštině učení, znalosti. Irové připsali tyto vlastnosti Slunci, takže s ohledem na tuto koncepci římští kněží  nechali ve svých fiktivních dějinách Julia Cesara napsat knihu. Takže máme knihu dějin: Césarova válečná tažení, sepsané knězi. Tyto vlastnosti byly připisovány Slunci IRSKÝM KULTEM IESA a ti, kdo se věnovali náboženskému životu, byli JEWS (Židé), a nikoliv naši nebozí bratři, vlastnící město New York. Irové byli HEBREWS/HEBREJCI. Zjistil jsem, že toto tvrzení o starých Irech je pravdivé. Takže lze bez pochyb říct, že hierarchie Říma věděla, že irská církev IESA CHRIOST (JESUS CHRIST/ Ježíše Krista) založila na západě kontinentu KŘESŤANSTVÍ, anebo Uctívání Slunce. Tuto informaci museli potvrdit irští kněží, kteří přišli do římskokatolické organizace v době POTLAČOVÁNI Irské Církve.“


Dokud se irský lid a lidstvo nevzbudí a nezjistí a neodhalí tento podvod, planeta je držena v  područí. Veronika a já jsme se pokusili otevřít vaše mysle pravdě. Změny se dějí tak rychle, že je teď urgentní, abyste převzali odpovědnost a osvobodili se. Máte volbu, máte svobodnou vůli. Pravda vás osvobodí. V okamžiku, když si společně stoupnete a jako jeden pronesete: ODMÍTÁM, vaši utlačovatelé ztratí vládu nad lidstvem.  

[Jak toto píši, je na mně útočeno. Hlava, zejména oči, mne pálí a teče z nich, i z nosu. Je to strašná bolest. Vaše nečinnost dovoluje, aby bylo na lidstvo útočeno ať již přes banky, války, atd. Myslete na to.]

Pouze se probouzíte do systému kontroly, který ve vašem světě toho tolik zničil. Chtějí zničit život na Zemi. Tlačí na VÁLKU. Vymyslí si jakékoliv zdůvodnění potřebné k  tomu, aby přesvědčili masy, že jsou v nebezpečí a že je válka nutná. Podívejte se na země, do kterých nedávno vpadli a zničili je, jednu po druhé. Jsou to vaši bližní. Potřebují vaši podporu.  

Práce na ley liniích vás osvobozuje. Prosím, vložte do toho tolik úsilí, kolik můžete. Uvolňujte pro lidstvo všechnu zachycenou energii. Zejména věnujte zvláštní pozornost Londýnu, a všude tam, kde je soustředěna kontrola. Existují OSTROVY o nichž vám říkají, že jsou neobydlené. Jsou plně vybaveny technologiemi HAARP, které mohou vytvořit cokoliv vaši utlačovatelé požadují, včetně kontroly mysli mas. Co děláte, když byla zřízena taková místa k tomu, aby vás zničila? NEDÁVEJTE K TOMU SOUHLAS. Protože jsou to TAJNÁ MÍSTA, prochází jim to. SIGNÁLY HAARP na těch místech projdou mimo pozornot, jako např. v Antarktidě. Chcete, aby život lidí a zvířat  vzkvétal. Již žádné války, ani jejich oslava. Tato kontrola mysli, které jste podrobeni, musí přestat. Když jste si toho vědomi a odmítnete s tím souhlasit, bude to muset přestat.

Zaměřte se na mřížku. Uvolňujte všechnu energii ley linií pro lidstvo. Pokryjte celý svět, zejména odlehlá místa, která jsou mimo dohled a jsou využívána pro zločinné aktivity, potlačující a ničící lidstvo. Stojíte proti tak velkému zlu, že bude potřeba vás všechny, aby bylo odstraněno. Řekněte NE, NESOUHLASÍM/ODMÍTÁM!

Má drahá, tvá cesta je každým dnem obtížnější. Útoky jsou docela zákeřné. Je ti smutno z toho, že není dost lidí, kteří by si dali tu námahu, aby se probudili. Časem se to stane. Proběhne to u nich jako rozsvícení žárovky a vše se stane zřejmým. Víme, že je to psáno. Lidstvo přežije. Země bude zachráněna.

Vždy po tvém boku, má drahá. Tvůj oddaný Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L

Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme.